Kurz je elektronickou variantou předmětu Informační zdroje a jejich využívání.

Cílem předmětu je naučit studenty využívat samostatně a efektivně knihovnicko-informační služby a elektronické informační zdroje především z oblasti počítačových věd a elektrotechniky; znát citační normy a umět je aplikovat. Student bude po absolvování předmětu dokumentově gramotný, tj. schopný vyřešit „konkrétní informační problém“. Umí vybrat vhodné informační zdroje k zadanému tématu, vyhledá v nich relevantní informace, zpracuje rešerši a správně ocituje použité prameny. Své postupy bude umět zdůvodnit a obhájit.